20/02/1627, 7

20/02/1627, 7

7 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 18 feb. dat de reclamant van de Venetiaanse goederen die door kapitein Moins zijn opgebracht, in 's- Gravenhage wordt opgehouden door de ambassadeur. De Admiraliteit begrijpt niet dat er geen vorderingen zijn.
Beaumont zal dit de ambassadeur melden.