20/02/1627, 9

20/02/1627, 9

9 De pachters van de konvooien en licenten klagen dat de goederen die zij in beslag nemen en in 's lands pakhuizen opslaan, meestal weer worden vrijgegeven of slechts aanleiding geven tot kleine boetes voor de fraudeurs. Zij verzoeken de goederen pas vrij te geven wanneer HHM hierover zijn ingelicht.
HHM besluiten de Admiraliteiten te schrijven dat zij recht en justitie moeten plegen in navolging van de ordonnantie op de konvooien en licenten. De verpachting heeft volgens deze bepalingen plaatsgevonden en de goederen mogen de pakhuizen pas verlaten als de zaak goed is onderzocht en afgedaan. De pacht mag hierdoor niet bedorven raken en de middelen mogen er geen nadeel van ondervinden. Ook de provincies moeten in deze zaak tevredengesteld worden, opdat zij de subsidies voor de Admiralitescolleges blijven verstrekken.