01/03/1627, 2

01/03/1627, 2

2 Kapitein Erentreiter schrijft d.d. Emden 12 feb. dat de nieuwe lichting bijna is afgerond. Hij verzoekt de betaling van het loop- en daggeld en de monstering te regelen.
De RvS zal beslissen.