10/03/1627, 1

10/03/1627, 1

1 Het [op 12 feb. ingediende] verzoek van Segwaert tot matiging van zijn vonnis wordt ter discretie van de Staten van Utrecht gelaten.