13/03/1627, 3

13/03/1627, 3

3 De magistraat van Oijen wordt toegestaan tegen Bosch' licent tien paarden te halen, mits ze daar blijven.
Pieter Adriaenssen Oosdyck en Cornelis Oosdyck mogen op een binnenlands paspoort twintig paarden naar Goes brengen.
Conform het advies van de RvS wordt het op 9 maart ingediende verzoek van de magistraat van Terheijden afgewezen.
Conform het advies van de RvS is het verzoek van de magistraten van Alphen en Chaam op een lijst hun levensmiddelen te mogen halen, opnieuw afgewezen. Eerst moet er een besluit vallen over het plakkaat van retorsie.