23/03/1627, 15

23/03/1627, 15

15 In een akte van sauvegarde en gratie van de koning van Spanje voor Hubrecht Aertsen van Hedel wordt hem toegestaan zich op het platteland te vestigen, mits hij de [gereformeerde] religie afzweert en een eed van trouw aflegt.
De RvS moet bezien wat hiertegen kan worden gedaan en dient Van Hedel te laten aanhouden als hij nog op het platteland verblijft.