23/03/1627, 17

23/03/1627, 17

17 De RvS stelt dat onder het mom van bier allicht boter, zout, zeep en dergelijke kan worden uitgevoerd. Hij heeft daarom bedenkingen bij het verzoek van Heusden van 22 februari.
HHM volgen de bezwaren, maar aangezien een nader verzoek in het voordeel van Heusden spreekt, zal dit rekest nog eens voor nader advies naar de RvS gaan.