24/03/1627, 11

24/03/1627, 11

11 Koopman Peter Jaspers Leijste verzoekt met twee met stenen kruiken geladen schepen hiernaartoe te mogen komen.
Met een beslissing wordt nog gewacht.