25/03/1627, 5

25/03/1627, 5

5 De clarissen van Hoogstraten verzoeken hun provisie uit de Republiek te mogen halen en Hendrick van Geel, burgemeester aldaar, verzoekt twee merries te mogen halen.
Beide verzoeken zijn afgewezen omdat Hoogstraten onder de vijand valt.