02/04/1627, 2

02/04/1627, 2

2 Lauris Jorissen Vorster mag naar [de polder] Bloemendaal één merrie, twee koeien, vier ossen en vier hokkelingen brengen en Tonis Corstiaenssen vier ossen en vier hokkelingen; Jacob Adriaenssen twee merries; Geraert Willemsen één merrie, twee koeien en vier hokkelingen, en Lodewych Pieterssen Cronenborch drie merries en twee koeien.
Voor allen geldt dat zij Bosch' licent moeten betalen en de dieren niet buiten Bloemendaal mogen vervoeren.