10/04/1627, 4

10/04/1627, 4

4 De kooplieden van Haarlem hebben een aantal goede oorlogsschepen verzocht om hun schepen met een lading oosterse waren ter waarde van ruim twee miljoen aan goud uit de Sont te begeleiden.
HHM schrijven de Admiraliteit te Amsterdam hierin, voor zover mogelijk, te voorzien opdat de schepen veilig kunnen arriveren.