10/04/1627, 10

10/04/1627, 10

10 Dr. Pijnacker verzoekt de in Algiers en Tunis gesloten capitulaties en akkoorden tot ieders profijt te mogen laten drukken.
HHM wijzen dit af. Pijnacker dient de originelen in te leveren, waarvan kopie├źn zullen worden gemaakt. Deze worden naar de Admiraliteiten gestuurd, zodat schippers en andere belangstellenden hiervan op de hoogte kunnen worden gebracht.
Hieronimus van Uffelen zal worden ontboden, aangezien de kooplieden hem hebben voorgedragen voor de bezending naar Algiers en Tunis.