15/04/1627, 3

15/04/1627, 3

3 Op verzoek van Thimote Enos, voormalig sergeant en nu appointé bij de compagnie van kapitein Norwod, is zijn extraordinaris traktement van 12 gld. per 42 dagen nog voor een jaar verlengd met ingang van de einddatum van de vorige concessie.