15/04/1627, 9

15/04/1627, 9

9 Ludolph van Linsenich, controleur van de schepen, verzoekt niet in 's- Gravenhage maar in Nijmegen zijn residentie te mogen houden. Ook wil hij een schrijver in dienst nemen. Ten slotte vraagt hij om zelf de stuiver van de schippers - hem toegezegd als salaris - in ontvangst te mogen nemen, in plaats van via de commissaris-generaal van de schepen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.