16/04/1627, 8

16/04/1627, 8

8 Brieven van Languerack d.d. Parijs 3 april en van resident Aissema d.d. Hamburg 25 maart behoeven geen resolutie.