22/04/1627, 14

22/04/1627, 14

14 Elias Trip heeft verzocht de gezanten naar Zweden en Polen te gelasten bij Danzig [Gdansk] de toestemming voor de uitvoer van salpeter aan te bevelen.
HHM besluiten tot nader onderzoek.