26/04/1627, 5

26/04/1627, 5

5 De heren van Holland berichten over een brief van het stadsbestuur van Amsterdam aan de Gecommitteerde Raden van Holland. De Amsterdammers klagen hierin over het munten van een halve schelling in Utrecht.
HHM sturen generaal Van der Meiden naar Utrecht om te bewerkstelligen dat de stempel wordt ingetrokken en tevens te vernemen hoeveel schellingen er reeds zijn gemunt. Hiervan worden die van Amsterdam bericht. Ook wordt Amsterdam gevraagd hoeveel schellingen daar zijn binnengekomen.