26/04/1627, 7

26/04/1627, 7

7 HHM nemen geen besluit over brieven met verscheidene berichten d.d. 7/17 april van resident Aissema aan Duick en d.d. 7/17 april van generaal Morgan aan Z.Exc..