08/05/1627, 3

08/05/1627, 3

3 Joris Clercq, predikant van de Engelse en Schotse natie in Bergen op Zoom, klaagt dat zeven Engelse predikanten hem zijn bediening en beneficie hebben ontzegd, omdat hij zich niet aan hen wil onderwerpen. Zij beweren door HHM te zijn gemachtigd, maar weigeren hem inzage van de lastgeving.
De lastgeving, zo die al bestaat, zal worden opgezocht en Clercq zal daarvan kopie worden gegeven. Indien de lastgeving onvindbaar is, zal het rekest aan de predikanten worden gegeven. Zij dienen Clercq het stuk te tonen, nisi causam, en moeten HHM daarover bericht doen.