08/05/1627, 5

08/05/1627, 5

5 Ter vergadering is het boek getiteld Censure van de confessie van de remonstranten1 gepresenteerd, in het Nederlands uitgegeven door de predikant Antonius Walaeus, professor in de theologie te Leiden. Hij heeft het opgedragen aan HHM.
HHM schenken Walaeus 120 pond tot 40 groten waarvan de RvS ordonnantie zal maken op de ontvanger-generaal.

1 De uitgebreide titel van dit werk is: Censure ofte oordeel van de professoren der H. theologie, in de universiteyt tot Leyden, over de belijdenisse [...] der gene, die [...] remonstranten werden ghenaemt. Leiden, 1627.