19/05/1627, 6

19/05/1627, 6

6 De heren van Holland presenteren het resultaat van hun beraad met de gedeputeerden van de Admiraliteiten over de zeebewaking. De heren van Zeeland hebben verzocht dit apart te mogen bestuderen, om hierover morgen hun mening te uiten.
De heren van Zeeland zullen hierover met die van Holland overleggen, opdat de kwestie morgen in de vergadering kan worden hervat en afgehandeld.