02/06/1627, 3

02/06/1627, 3

3 Burgemeesters, schepenen en raad van Nijmegen schrijven d.d. 16 mei dat mineur Jan Hanssen doorgaat met zijn huis ter beschikking te stellen van de remonstranten. Toen zij hem in navolging van de plakkaten daarover hebben aangeklaagd, heeft hij verklaard onder de krijgsraad te vallen.
HHM antwoorden dat deze uitvlucht niet geldt, aangezien het een politieke kwestie is. De magistraat dient daarom volgens de plakkaten tegen Hanssen te procederen en de boeten op te leggen en wordt daartoe door HHM gemachtigd.