02/06/1627, 5

02/06/1627, 5

5 Afgesproken is dat de provincies elke drie maanden hun quote in het subsidie voor 1627 van het miljoen voor de oorlog ter zee aan ontvanger-generaal Doublet geven. Aangezien men nu de zesde maand van het jaar ingaat, laten HHM decharge opstellen voor het tweede kwartaal. De ontvanger-generaal mag het geld uitsluitend aan de Admiraliteiten geven, die hiermee de schepen op de kust van Vlaanderen moeten betalen.
Ondanks verschillende serieuze verzoeken blijven sommige provincies in gebreke bij het betalen van hun quote in het subsidie over de voorgaande jaren.
Omdat de nood van de Admiraliteiten zo hoog is, laten HHM de provincies die in gebreke blijven bezenden. Zij dienen in vergadering te zijn wanneer de afgevaardigden arriveren.