02/06/1627, 7

02/06/1627, 7

7 Bericht wordt dat de fiscaal van de Admiraliteit in het Noorderkwartier weinig doet ter naleving van het plakkaat wegens de bewapening van koopvaarders en andere plakkaten.
De fiscaal moet hierover verantwoording komen afleggen.