04/06/1627, 1

04/06/1627, 1

1 Vosbergen meldt in de propositie van de Ommelanden niets te vinden dat kennisgeving van de inhoud aan gedeputeerden van de stad Groningen belet, behalve één punt met betrekking tot Ernst Casimir.
HHM zullen een kopie van de bezwaarpunten aan die van de stad geven. Binnen drie dagen na ontvangst moeten zij hierop reageren.