04/06/1627, 14

04/06/1627, 14

14 De memorie van de administrator van Maagdenburg is gelezen, alsmede het conform de resolutie van 1 juni daarop geformuleerde antwoord.1
De reis van de administrator dient de publieke zaak en hij hoopt dat Z.Exc. en HHM hem in alles zullen ondersteunen. Hiertoe zou aan Engeland, Frankrijk, Venetië en Betlem Gabor moeten worden geschreven dat de administrator van het subsidie uit de Republiek voor de Deense koning 21.850 rijksdaalder geassigneerd krijgt, met medeweten van resident Foppy von Aissma. De resident heeft voor de administrator op verzoek van de koning reeds een wissel van 5.000 rijksdaalder op Venetië getrokken. Daarom zou men graag zien dat HHM dit geld overeenkomstig de wisselbrief in Hamburg voldoen en door de resident van het subsidie voor de koning en volgens de assignatie laten korten. De overige 16.850 rijksdaalder van de assignatie zou in Hamburg overgemaakt moeten worden op de koopman Leenhardt von Sorgen. De administrator kan hiermee wel zijn positie in Silezië consolideren, maar daarenboven verzoekt hij de Staten-Generaal tegen een obligatie een geldbedrag ter beschikking te stellen. Ook verzoekt de administrator HHM de punten uit het bondgenootschap met de koning, speciaal het maandelijks subsidie, beter dan tot nu toe na te komen. Als het subsidie iedere maand meteen door resident Aissema aan de koning werd overgemaakt, zou hij hiervan volgens de administrator veel meer profijt hebben. Verder zou het HHM in hogere achting van de koning brengen. De administrator vraagt, gezien de grote gevaren, geheimhouding van zijn reis. Hij wil graag gekonvooieerd door oorlogsschepen naar Frankrijk worden gebracht.
HHM verklaren zeer tevreden te zijn dat de administrator voor de gemene zaak naar Silezië afreist. Zij wensen hem hierin veel succes. Als bewijs van hun vriendschap zullen zij niet nalaten zijn zaak bij Frankrijk en Engeland, Venetië en de prins van Transsylvanië te bepleiten met behulp van brieven en door hun ambassadeurs, opdat hij niet van hulp verstoken blijft. HHM laten de 5.000 rijksdaalder betalen die Aissema ten behoeve van de koning wil trekken. Tevens zal de koning in Hamburg voor 30 juni zeker de resterende 16.850 rijksdaalder ontvangen die de administrator nog van hem krijgt, maar ook nog ander geld. De koning kan de 16.850 rijksdaalder hieruit doen betalen. HHM zullen tevens alles in het werk stellen opdat de koning beter dan tot nog toe van het maandelijks subsidie zal zijn voorzien. Met de lening van geld tegen een obligatie kunnen HHM niet instemmen. Zij zijn zelf al vaak genoeg genoodzaakt om geld te lenen om hun eigen zware lasten te dragen. Zij verwachten dat de administrator met deze verklaring genoegen zal nemen.
De brief aan de koningen van Frankrijk en Engeland, de republiek Venetië en de prins van Transsylvanië, die conform dit antwoord aan de administrator is opgesteld, is gelezen.

1 De in het Duits gestelde propositie en het antwoord van de Staten-Generaal zijn geïnsereerd in S.G. 3186.