08/06/1627, 4

08/06/1627, 4

4 De gedeputeerden van de stad Groningen zijn ter vergadering verschenen. Zij hebben de klachten van de Ommelanden ontvangen, waarop zij binnen drie dagen dienen te antwoorden. Omdat er echter geen propositie, verzoek of conclusie is bijgevoegd, weten zij niet of de Ommelanden, zoals in februari, HHM vragen de kwestie af te handelen of anderszins, via schikking of proces. Om een passend antwoord te kunnen formuleren, vragen zij daarom kopie van de propositie.
Rantwyck, Noortwyck, Duick, Vosbergen, Hertevelt, Walta en Haersolte moeten proberen de beide partijen te accommoderen.