21/06/1627, 4

21/06/1627, 4

4 HHM vragen de RvS advies over het verzoek van schout, schepenen en regeerders van de vrijheid Oosterhout om uitbreiding van hun lijst.
In een remonstrantie schrijven zij dat de op de schans van Steelhoven gelegerde soldaten van elk paspoort 2 st. nemen. Dit onder het mom dat zij de uit Geertruidenberg afkomstige schuiten inspecteren. Tevens laten de zoetelaars alle waren per schuit brengen, tot nadeel van het land en ter versterking van de lorrendraaierij.
De commandant van Bergen op Zoom moet de soldaten die op deze schans worden geplaatst gelasten geen schuiten bij de schans te laten aanleggen.