22/06/1627, 5

22/06/1627, 5

5 De RvS bericht reeds eerder te hebben gemeld dat Leur [Etten-Leur], Standdaarbuiten en andere dorpen niet alleen hun eigen gewas maar ook andere waren per schip naar Breda brengen ten nadele van het land. De Raad verzoekt HHM hieraan een eind te maken.
Hoewel HHM aan enkelen heeft toegestaan met hun schuiten te varen, indien zij boven de wachten blijven, laten zij dit desalniettemin over aan de Raad. Deze mag hierover in dienst van het land besluiten zoals het hem goeddunkt.