23/06/1627, 6

23/06/1627, 6

6 Simon Cornelissen Bouman, oud-burgemeester van Schiedam, verzoekt betaling van een schuldbewijs van 664 gld. 16 st. 9 d. dat hij van ontvanger Vroesen met medeweten van de Admiraliteit te Rotterdam heeft ontvangen.
HHM vragen hierover advies aan de Admiraliteit.