24/06/1627, 1

24/06/1627, 1

1 In aanwezigheid van Z.Exc. is gesteld dat het tijd wordt het krijgsvolk in te zetten. Hiervoor is het noodzakelijk dat het voor de legerlasten bestemde en door de RvS verzochte geld of een deel daarvan spoedig wordt opgebracht.
HHM zullen de RvS een decharge doen depêcheren voor twee maanden legerlasten à 400.000 gld. De provincies wordt geschreven het geld klaar te hebben tegen de tijd dat zij de decharge zullen ontvangen.
Tevens is de kwestie van de betaling van de ongerepartieerde compagnieën hervat. De heren van Holland is nogmaals verzocht het krediet van de ontvanger-generaal te willen ondersteunen. Zij verklaren echter dat hun principalen zich hier niet in kunnen vinden, omdat zij anders telkens worden belast zonder dat de provincies zich verder om de lastenverlichting van Holland bekommeren.
De overige provincies behalve Zeeland verklaren zich bereid hun quote te betalen, wanneer het geld uit Frankrijk niet arriveert, en Holland voor zijn krediet schadeloos te stellen. De heren van Zeeland is verzocht uiterlijk morgen een soortgelijke verklaring af te geven. Z.Exc. wordt verzocht Zeeland hiertoe over te halen.