24/06/1627, 20

24/06/1627, 20

20 De bewindhebbers van de VOC komen ter vergadering met Jan Jacobsz. Wyncoper en Jan van Nieupoort. Deze voormalige rechters op Amboina [Ambon] beloven ten overstaan van de president het land niet te verlaten voordat de kwestie Amboina is afgehandeld.
HHM verklaren hun dat de kwestie niet lang meer zal duren maar spoedig zal worden afgewikkeld.