24/06/1627, 5

24/06/1627, 5

5 De RvS adviseert het verzoek van de weduwe van kapitein Donalson vanwege de grote gevolgen niet in te willigen. Zij wil voor haar zoon een appointement in de compagnie van wijlen zijn vader. Wel zou men, als de jongen op leeftijd is, behoorlijk op diens bevordering kunnen letten.
HHM gaan hiermee akkoord.