29/06/1627, 9

29/06/1627, 9

9 Na verzochte audi├źntie is Carleton ter vergadering verschenen. In een propositie verklaart hij dat de koning uit blijvende genegenheid voor deze staat Z.Exc. heeft vereerd met de Orde van de Kouseband.
1 Carleton spreekt van de bijzondere affectie die de koning HHM wil betuigen, maar aangezien de Staten-Generaal een politiek lichaam zijn waaraan geen persoonlijke eer kan worden bewezen, wil hij dat net als zijn vader doen aan het principaalste lid, het hoofd van leger en vloot en de stadhouder van de provincies. Uit achting voor de bijzondere verdiensten en de trouw van de prins van Oranje ten aanzien van het algemeen welzijn en dat van de Staten in het bijzonder, wil de koning Frederik Hendrik verheffen tot ridder in de Orde van de Kouseband. Deze eer is eerder aan diens broer bewezen. Dit gehele Orde heeft hiermee ingestemd. Ook de koning van Zweden en de graaf van Suffolk zijn op 23 april te Westminster voor dit ridderschap uitverkoren. .
Carlton heeft de opdracht gekregen de Staten-Generaal als eerste hiervan op de hoogte te stellen en zich van hun instemming te vergewissen. In dat geval kan hij zonder uitstel overgaan tot verlening van de Orde onder het grootzegel van de koning, gezamenlijk met de Roy d'Armes, de heraut van de Orde. De koning heeft Carleton opgedragen dezelfde verklaring te verstrekken die ook zijn vader liet afgeven, namelijk dat zal worden afgezien van zodanige ceremonies en voorwaarden die bedenkingen zouden kunnen veroorzaken. De koning heeft geen ander oogmerk dan aan de hele wereld zijn aanhankelijkheid jegens HHM te betuigen en hun in de persoon van de prins van Oranje qua rang op gelijke hoogte te stellen als koningen, zijn andere naaste bondgenoten.
De intentie van de afgifte is oprecht en mocht iemand argwaan koesteren, dan kan hij worden verwezen naar het opschrift van de orde: "honi soit qui mal y pense". Carleton verzoekt HHM zo snel mogelijk te beslissen, zodat de inauguratie kan geschieden voordat Z.Exc. te velde trekt.
HHM bedanken de ambassadeur voor deze aan hun land bewezen koninklijke gunst. Zij zullen ten zeerste acht slaan op de propositie en committeren Culenborch, Hertevelt en Schaffer om deze met Z.Exc. te bespreken en diens mening te vernemen.

1 De in het Frans gestelde propositie is geïnsereerd in S.G. 3186.