10/07/1627, 1

10/07/1627, 1

1 Na hervatting van de resolutie van gisteren is besloten de inhoud daarvan aan de koningen van Frankrijk en Engeland te schrijven. Hun zal worden verzocht voorlopig het geweld te staken en een neutrale plaats te kiezen voor een bijeenkomst van hun ambassadeurs om tot een oplossing te komen. Een kopie van de brief zal ter onderschrijving aan de ambassadeurs worden gegeven. Tevens zullen de brieven aan de staatse ambassadeurs in beide landen worden gestuurd, om deze bij de koningen aan te bevelen.