10/07/1627, 13

10/07/1627, 13

13 Hertoch, ruiter in de compagnie van de graaf van Culenborch, verzoekt een vergoeding, omdat hij zo vaak in en uit Breda is geweest tijdens het beleg.
HHM laten een beslissing over aan de RvS.