10/07/1627, 5

10/07/1627, 5

5 In een rekest geven de Bewindhebbers van de VOC in navolging van de resolutie van 20 mei een beknopt overzicht van de kosten van het eerste en laatste bezoek van de ambassadeur van Perziƫ aan 's- Gravenhage. Deze bedragen 33.558 gld. 18 st.
Antwerpen en Rode moeten dit nader onderzoek en erover berichten.