10/07/1627, 8

10/07/1627, 8

8 Kapitein Codde verschijnt ter vergadering. Hij doet rapport van zijn ontvangst in Barbarije [Marokko], waar hij in opdracht van admiraal Reael enige tijd met vier schepen is geweest om de gevangenen van Alarbers af te halen. Codde heeft deze met hulp van het bestuur van Salé gekregen. Hij dient zijn rapport tevens schriftelijk in.