06/08/1627, 3

06/08/1627, 3

3 HHM laten de RvS decharge afgeven voor de tweede betaling van 400.000 gld. in de legerlasten van 1627. Door bezending van Zeeland zullen zij bevorderen dat dit geld en de eerste decharge worden betaald. Tevens dient deze provincie haar achterstallige bijdragen te leveren opdat de burgers van Breda, die tijdens het beleg van hun stad zo trouw hun geld aan de soldaten hebben gegeven, kunnen worden betaald. Bij nadere interpretatie van de resolutie van gisteren hebben HHM immers besloten dit geld niet te lenen. De bezending zal tevens de betaling van het aan de koning van Denemarken toegezegde subsidie bevorderen, waarvan door Zeeland tot nu toe niet meer dan drie maanden betaald zijn, en de betaling van de ongerepartieerde troepen.