14/08/1627, 11

14/08/1627, 11

11 Cornelis Wouterssen Knipscheer verzoekt tegen betaling van 's lands rechten zes schepen met turf naar Emmerik [Emmerich] en Rees te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.