14/08/1627, 2

14/08/1627, 2

2 Dingman Adriaenssen, burger van Heusden, mag op een binnenlands paspoort en onder cautie één paard naar Heusden halen.