14/08/1627, 6

14/08/1627, 6

6 De RvS adviseert het op 10 aug. in handen gekregen rekest van Daniel Stoffels af te wijzen om lorrendraaierij te voorkomen.
Desondanks staan HHM Stoffels toe zoveel vette beesten naar Steenbergen te halen als hij voor zijn handel nodig heeft. Hij dient ze echter telkens bij het kantoor van de Admiraliteit aan te geven en een binnenlands paspoort te krijgen. Ook moet hij garanderen dat de beesten nergens anders worden geconsumeerd en dient hij het paspoort binnen redelijke tijd te zuiveren, op straffe van betaling van Bosch' licent.