21/08/1627, 3

21/08/1627, 3

3 Johan Rosee, Paul Bauldrij en consorten, kooplieden van Rouen, verzoeken restitutie van het door Compaen veroverde geschut.
HHM laten de Admiraliteit in het Noorderkwartier hierover besluiten.
Tevens verzoeken de supplianten tegen Compaen te mogen procederen omdat hij het door HHM verleende pardon heeft overtreden.
HHM gaan hierop niet in.
In een derde rekest verzoeken zij de magistraat van Middelburg te gelasten om hun door Compaen ontnomen gom terug te geven, dat door Quaetgebuir is opgebracht.
HHM laten apostilleren dat de magistraat de supplianten goede en spoedige rechtsgang dient te verlenen.