11/10/1627, 4

11/10/1627, 4

4 Naar aanleiding van het verzoek van ontvanger Hoffijser tot betaling van twee vijfde deel in het subsidie van 200.000 gld. voor de Admiraliteiten wordt Doublet geschreven. Wanneer deze het geld ontvangt dient hij twee vijfde hiervan achter te laten, evenals een vijfde deel te betalen aan de ontvanger van het Noorderkwartier , opdat het geld niet telkens heen en weer gaat.