12/10/1627, 3

12/10/1627, 3

3 Naar aanleiding van het het verzoek van Pieter Houffijser om van Doublet een assignatie van 80.000 gld. op de Franse wissels te krijgen, moet de ontvanger-generaal hem uitbetalen van het geld dat van de wisselbrieven zal komen. Hiervan zal hij telkens zijn aandeel van 80.000 gld. in de 200.000 gld. voor de Admiraliteit te Amsterdam ontvangen.