12/10/1627, 2

12/10/1627, 2

2 Agent Mibassen schrijft d.d. Calais 30 september. Hij stuurt een wisselbrief mee van 382 gld. 3 st. wegens vertering door uit Duinkerke gekomen matrozen.
HHM laten de wisselbrief door Doublet accepteren en betalen. Mibassen wordt geschreven voortaan op te schrijven onder welke kapiteins en Admiraliteiten de matrozen dienen, opdat de teruggave en aftrek van het geld dan beter kan worden geregeld.