12/10/1627, 7

12/10/1627, 7

7 Burgemeesters en schepenen van Steenbergen verzoeken de fiscaal van Brabant te gelasten de tegen hen ingestelde procedures om drossaard Gijsbert Dimmer niet te accepteren, uit te stellen totdat HHM de kwestie hebben afgehandeld.
Feith zal de stukken onderzoeken.