13/10/1627, 1

13/10/1627, 1

1 Na onderzoek van de stukken met betrekking tot kapitein Teunis Florissen bericht Feith dat diens schip dermate doorzeefd was dat het gezonken zou zijn indien hij het langer in gevecht had gehouden en zich niet had teruggetrokken.
HHM sturen de stukken ter afhandeling terug naar de Admiraliteit te Amsterdam .