13/10/1627, 5

13/10/1627, 5

5 De RvS adviseert op het verzoek van Despesses van 9 okt. hem de uitvoer van het verzochte lood, lont en koper toe te staan tegen betaling van 's lands rechten. Eerst moeten die van Holland echter nagaan of 's lands magazijn voldoende voorraad heeft.
HHM besluiten conform dit advies.