18/10/1627, 9

18/10/1627, 9

9 De Admiraliteit te Amsterdam antwoordt op de brief van HHM d.d. 15 okt. dat twee van haar schepen op de IJssel, te weten die van kapitein Pieter van Mierop en van kapitein Sibert Vijgh, naar Zeeland zijn gestuurd. Deze zullen bij Zandvliet assistentie verlenen.
Dit behoeft geen besluit.